SPF Seniorerna träffade nya socialförsäkringsministern

Förbundsordförande Eva Eriksson och generalsekreterare Peter Sikström har idag träffat Ardalan Shekarabi (S) som tillträdde som socialförsäkringsminister den 1 oktober. En av de frågor som togs upp var naturligtvis pensionerna, som väcker ett mycket stort engagemang hos våra medlemmar.

  • Eva Eriksson, Ardalan Shekarabi och Peter Sikström.

Med utgångspunkt från den uppmärksammade debattartikeln i Svenska Dagbladet påtalade Eva Eriksson att "regeringen måste se över respektavståndet, det måste ha lönat sig att ha arbetat".

Peter Sikström framförde att pensionsgruppen bör avskaffas. Debatten om pensionerna måste ut ur de slutna rummen så att väljarna kan ta del av vad de olika partierna tycker i frågan och vad som skiljer dem åt. Det är helt nödvändigt att väljarna får insyn i debatten, det är i grunden en fråga om demokrati. Peter framförde också att pensionssystemet måste utvärderas i sin helhet – det räcker inte att se över valda delar.