Eva Eriksson kommenterar premiepensionsutredningens betänkande

Idag tog socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi emot betänkandet "Ett upphandlat fondtorg för premiepension". Betänkandet överlämnades vid en pressträff av den särskilde utredaren Mikael Westberg.

  • Den särskilde utredaren Mikael Westberg presenterar betänkandet på regeringens pressträff.

Utredningen Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44) är en del av Pensionsgruppens överenskommelse från december 2017, vars syfte är att skapa ökad trygghet och högre framtida pensioner. Utredningens uppdrag har varit att presentera förslag på ett regelverk för ett nytt, kontrollerat och upphandlat fondtorg för premiepension.

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, kommenterar betänkandet:

– Vi ställer oss positiva till premiepensionen, den ger möjligheter för pensionssparare att välja fonder, sprida risker och kunna få en god avkastning. De åtgärder som nyligen infördes inom just premiepensionssystemet bör först utvärderas innan nya förändringar beaktas.

– Bristerna i pensionssystemet handlar snarare om att inkomstpensionen för många av dagens och framtidens pensionärer blir för låg och inte avspeglar ens arbetsinsats. Vi tycker det är här tid och energi bör läggas, höj pensionsavgiften och stärk inkomstpension för nuvarande och kommande generationer pensionärer.