Förbundsordförande Eva Eriksson i samtal med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Eva Eriksson träffade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) för samtal om pensionssystemet

  • Eva Eriksson och Annika Strandhäll (S)

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, träffade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) för samtal om bland annat pensionssystemet, ojämställdheten på arbetsmarknaden och det måste löna sig bättre att ha arbetat som pensionär.

- Jag tog upp det breda missnöjet med dagens pensionsnivåer bland våra medlemmar och seniorer i allmänhet. Pensionssystemets legitimitet skadas allvarligt när människor ser att ett liv i arbete inte ger någon större kompensation när man tar ut sin pension, jämfört med att inte ha arbetat. Statsrådet inser också detta bekymmer och att det kan behövas insatser för både dagens och framtidens pensionärer. En annan sak jag tog upp var att den finansiella stabiliteten i systemet är viktig, men det kan inte vara den enda parametern i systemet - det behövs en social dimension där individens behov och verklighet också finns med, säger Eva Eriksson.