Eva Eriksson ryter ifrån i Expressen om de försvunna pensionspengarna

Expressen redovisar idag statistik som SPF Seniorerna har tagit fram över vad anställda inom tio vanliga yrken kan förvänta sig i pension.

Sammanställning visar att många får en allmän pension på 45 procent av slutlönen, det vill säga långt ifrån de 60 procent som utlovades vid pensionsreformen på 90-talet. 

Vår ordförande Eva Eriksson menar att det är orimligt att vi har ett system där ett liv i arbete ger i stort sett samma pensionsinkomst som den som inte arbetat. Det är ett misslyckande från statens sida att närmare en fjärdedel av den allmänna pensionen som utlovades efter ett långt arbetsliv är borta.

> Läs hela artikeln här