Välkommet med avskaffad särskild löneskatt

Den särskilda löneskatten för äldre avskaffas från och med den 1 juli i år. SPF Seniorerna välkomnar riksdagens beslut.

  • Eva Eriksson

Den 15 maj beslutade riksdagen om att den särskilda löneskatten för äldre avskaffas från och med den 1 juli i år. SPF Seniorerna välkomnar riksdagens beslut.

- Det är glädjande att den särskilda löneskatten för äldre nu kommer att avskaffas. Det är något vi påpekat i samtal med regering och riksdag samt lyft fram i media vid flera tillfällen och således en fråga där vi har påverkat. Lägre kostnader för att anställa seniora arbetstagare underlättar för fler att jobba vidare och är samtidigt ett ekonomiskt incitament för arbetsgivare att behålla personal med kompetens och kunskap, säger Eva Eriksson förbundsordförande för SPF Seniorerna.

Ta nedan del av SPF Seniorernas rapport om seniorernas bidrag till sysselsättningen och ett par andra inlägg i debatten om den särskilda löneskatten för äldre:
rapport
debattartikel
nyhetsartikel