SPF Seniorerna om förslag på höjt grundskydd

Pensionsgruppen har lagt fram ett förslag för att höja grundskyddet, garantipension och bostadstillägg. SPF Seniorerna kommenterar efter att ha snabbstuderat förslaget.

Den parlamentariska Pensionsgruppen (med ledamöter från S, MP, L, C, M och KD) har lagt fram ett förslag för att höja grundskyddet, det vill säga garantipensionen och bostadstillägget. Det bygger på Grundskyddsutredningen som presenterades våren 2018, men skiljer sig något från utredningens förslag. SPF Seniorerna kommenterar efter att ha snabbstuderat förslaget.

Läs mer om förslagen och SPF Seniorernas kommentarer i Expressen, klicka här