Eva Eriksson i Studio Ett

Förbundsordförande Eva Eriksson kommenterade de förändringar i grundskyddet som görs vid årsskiftet i Studio Ett, Sveriges Radio.

Eva Eriksson sade bland annat:
- Det är bra att pensionen höjs för de med låga pensioner. Men systemet ska vara relaterat till det man gör i sitt arbetsliv. Politiken lappar och lagar i systemet och det får snedvridande effekter. Skillnaden mellan 40 års arbete och inget arbete alls blir så liten att det undergräver legitimiteten för systemet. Systemet måste ses över i sin helhet, avgiften måste höjas. 

Lyssna på Studio Ett här
 (från cirka 01:25 i programet)