SPF Seniorerna i Expressens helgbilaga om pensionerna som har halkat efter

Färre svenska pensionärer riskerar fattigdom, men vi ligger fortfarande klart sämre till än våra nordiska grannländer.
– Det är inte acceptabelt att vi halkat så långt efter, säger Anna Eriksson, sakkunnig på SPF Seniorerna.

I SPF Seniorernas mätningar framgår att pensionerna utvecklas mycket svagt i relation till köpkraften de senaste åren. Utan skattelättnaderna och höjt tak i bostadstillägget hade pensionärerna haft en i det närmaste obefintlig förändring av köpkraften sedan 2010.
– Detta är en form av konstgjord andning för pensionssystemet. Pensionssystemet levererar inte som det var tänkt. Den inkomstrelaterade pensionen är ju tänkt att utvecklas starkare än att bara vara knappt följsam med köpkraftsförändringarna, men så blir det inte i verkligheten, säger Anna Eriksson.
– För många seniorer är det tufft att hänga med kostnadsutvecklingen i allmänhet och bostadskostnaderna i synnerhet. Det måste snarast in mer pengar i systemet. Pensionsavgiften behöver höjas och komma både dagens och framtidens pensionärer till del genom högre allmänna pensioner. Vi vill se ett helhetsgrepp om pensionsfrågorna och en översyn av hela systemet.

Klicka här för att läsa hela artikeln