SPF Seniorerna och SKPF i Aftonbladet om pensionsfrågorna inför valet

Förbundsordförande Eva Eriksson och SKPF:s förbundsordförande Berit Bölander skriver att pensionssystemet inte klarar av det mest basala – att ge ekonomisk trygghet och en bibehållen standard på äldre dagar. Samhällskontraktet är farligt nära att upplevas som brutet nu.

  • Foto: Aftonbladet

Pensionssystemet klarar inte av det mest basala – att ge ekonomisk trygghet och en bibehållen standard på äldre dagar. Detta gäller grundskyddet såväl som inkomstpensionerna. Det är ett kraftigt underbetyg till ett allmänt pensionssystem. Samtidigt gömmer sig ansvariga partier bakom Pensionsgruppen, väljarna berövas både insyn och debatt i pensionsfrågorna.

Väljarna förtjänar att få höra partiernas olika argument och förslag i pensionsfrågorna, Pensionsgruppens nuvarande arbetssätt har därför spelat ut sin roll. Människor förväntar sig att inbetalda pensionsavgifter ska leda till högre pension och en standardtrygghet – att pensionssystemet fungerar. Annars upplevs samhällskontraktet som brutet, och där är vi farligt nära nu.

Läs hela artikeln här