SPF Seniorerna i Expressen: Därför räcker inte sänkta skatten för pensionärer

Sänkt skatt för pensionärer är bra – men det är alldeles för tidigt att jubla.
Uträkningar som SPF Seniorerna gjort visar att det redan om några år blir mindre pengar kvar att röra sig med.

  • Foto: Expressen

Siffror som SPF Seniorerna tagit fram visar att extrainkomsterna som den sänkta skatten genererar snabbt äts upp av fördyrande levnadskostnader. Effekterna av skattesänkningen märks mest på kort sikt, efter några år halkar pensionärerna efter igen. 
- Hela pensionssystemet måste ses över, säger Eva Eriksson, ordförande för SPF Seniorerna.

Läs hela artikeln här