Eva Eriksson kommenterar regeringens budgetförslag för 2019

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar regeringens budgetförslag för 2019, där sänkt skatt för pensionärer är en av nyheterna:

  • SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson

- Det gläder mig att regeringen nu föreslår att den högre skatten på pension ska sänkas och helt tas bort för ytterligare en grupp pensionärer. Pension är uppskjuten lön och ska därför beskattas lika. SPF Seniorerna har länge drivit frågan om rättvist skatteuttag – och nu ser vi ett konkret resultat av förbundets långa kamp. Samtliga riksdagspartier lovade i valrörelsen att sänka skatten för pensionärer. Jag förväntar mig därför att riksdagen stöder förslaget och jobbar vidare för att helt ta bort skillnaden i beskattning till år 2020. Det innebär i sin tur att eventuella framtida skattelättnader för löntagare måste åtföljas av motsvarande skattelättnad även för pensionärer. Allt annat är orättvist, säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.

Bakgrund:

Skatteklyftan mellan lön och pension är sedan tidigare borttagen för pensionsinkomster upp till 17 000 kr. 2016 slopades skatteskillnaden på inkomster upp till 10 000 kr och skatten sänktes för alla med en pension upp till 17 500 kr. 2018 slöts skattegapet mellan lön och pension upp till 17 000 kr och skatten minskades på pensioner upp till 30 000 kr.