Höjd pensionsavgift måste komma både dagens och framtidens pensionärer till del

Många års låga pensionsavsättningar har drabbat breda grupper pensionärer som idag lever på marginalen. Därför måste en höjning av pensionsavgiften komma både dagens och framtidens pensionärer till del

Kommentarer från SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson:

- Det är på tiden att ansvariga politiker nu medger att avsättningarna till den allmänna pensionen är för låga och behöver höjas. En höjd pensionsavgift kan ge dagens löntagare en bättre pension. Vi utgår från att alla partier ställer sig bakom det förslag som Socialdemokraterna presenterade idag.

- Men många års låga pensionsavsättningar har drabbat breda grupper pensionärer som idag lever på marginalen. Detsamma gäller många av dem som går i pension de närmaste åren. Därför måste en höjning av pensionsavgiften komma både dagens och framtidens pensionärer till del. Allt annat vore ett svek mot de som redan gått i pension eller som snart gör det.