Öppet brev om sänkta tjänstepensioner inom PA-KL

SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna skickar ett öppet brev till de involverade parterna med anledning av att flera av våra respektive medlemmar drabbats av sänkta tjänstepensioner inom PA-KL. Det behövs ett omförhandlat avtal.

  • Öppet brev 22 januari

I det öppna brevet står bland annat: "Den senaste tiden har många av våra respektive medlemmar hört av sig med anledning av att de fått besked om att deras tjänstepension kommer att sänkas kraftigt i år. De är mycket besvikna och ledsna, känner sig maktlösa och oroliga över hur de ska klara sin privatekonomi under året.
Vi menar att det är orimligt att det idag existerar otidsenliga tjänstepensionsavtal som kan få så kraftiga negativa effekter för en, i många fall, redan utsatt grupp. Det är av största vikt att denna situation inte upprepas. Det behövs ett omförhandlat avtal som innebär att de drabbade pensionärernas tjänstepensioner dels blir stabilare och mer förutsägbara, dels inte drabbas av kraftiga sänkningar från år 2019 och därefter."

Läs brevet i sin helhet här (pdf)

Eller i word-format här

Tidningen Expressen har rapporterat om det öppna brevet, klicka här för att läsa artikeln