SPF Seniorerna kommenterar höstbudgeten

Förbundsordförande Eva Eriksson ger både ris och ros till den höstbudget som regeringen presenterade idag.

- Det är ett bra besked vi har fått från regeringen om skattesänkningen för pensionärerna. Det är en fråga som SPF Seniorerna har drivit länge och vi kommer inte att ge oss förrän hela skillnaden i skatt har tagits bort. Regeringens förslag ser jag snarare som en förväntad rättvisereform – och skattesänkningar till pensionärer förminskar inte frågan om att hela pensionssystemet måste förändras, så att vi får pensioner som går att leva på, säger SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson.

- Vi välkomnar att taket i bostadstillägget höjs efter att ha varit oförändrat i tio år samtidigt som bostadskostnaderna har ökat. Det föreslagna tillskottet är bra – men även efter denna höjning kommer många seniorer att ha en boendekostnad som vida överstiger taket. För att bostadstillägget ska hamna i paritet med en nyproducerad två-rums-lägenhet så behöver taket höjas till omkring 8000 kr, menar Eva Eriksson.

- Vad som vi verkligen saknar i budgeten är seriösa satsningar som skulle bidra till att höja livskvaliteten för alla seniorer. Jag hade förväntat mig att få se exempelvis en kvalitetssatsning på maten och måltiden i äldreomsorgen och resurser till ett nationellt vaccinationsprogram för äldre mot influensa, lunginflammation och bältros. Det skulle också behövas kraftigt ökade forskningsanslag kring äldres sjukdomar och hälsa - ett forskningsområde som är sorgligt eftersatt idag, fortsätter Eva Eriksson.

- Seniorerna har fått stå tillbaka i många budgetförslag under flera år. Det är på tiden att regeringen prioriterar en stor grupp i samhället som i många år betalat skatt och byggt upp vårt land, avslutar Eva Eriksson.