Möte på Socialdepartementet med utredningen om grundskyddet

SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam i samtal på Socialdepartementet med utredningen om grundskyddet i pensionssystemet.

Förbundsordförande Christina Rogestam träffade under ett möte på Socialdepartementet de tjänstemän som ska utreda grundskyddet i pensionssystemet. Garantipensionen så väl som taket i bostadstillägget diskuterades. Marginaleffekterna i systemet togs också upp tillsammans med att det måste löna sig att ha arbetat.

- Det var ett bra möte, och vi kan konstatera att utredarna har fått ett tufft uppdrag som de nu försöker sätta sig in i. SPF Seniorernas huvudbudskap är att pensionsnivåerna måste höjas, vi ska ha pensioner som det går att leva på – och så är det tyvärr inte idag. Vi vill se en utvärdering av hela systemet, men att se över grundskyddet är i alla fall en början. Vi ser framemot att fortsätta komma med inspel till utredningen under dess gång, säger Christina Rogestam.