Christina Rogestam i Expressen: Hela pensionssystemet måste ses över

Efter regeringens förslag om sänkt skatt visar en färsk analys från SPF Seniorerna att mycket av skattelättnaden riskerar att ätas upp av andra höjningar.
- Jag förstår indignationen. Hela pensionssystemet måste ses över, säger SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam.

  • Foto: Expressen

Ordförande Christina Rogestam i en intervju med Expressen om regeringens aviserade skattesänkning och om hur andra kostnader i samhället förändras i förhållande till pensionerna.

En färsk analys av pensionärers ekonomi som SPF Seniorerna gjort visar att regeringens skattesänkning i stora delar riskerar att ätas upp av hyror och livsmedelspriser som ökat snabbare än pensionerna.

- Både hyrorna och matkostnaderna går upp och till Riksbankens glädje tar inflationen fart. Det betyder prisökningar på allt som pensionärer köper också, säger Christina Rogestam, ordförande SPF Seniorerna, som presenterar analysen.

- Det var bra att man sänkte skatten men det är inte alls tillräckligt. Grundproblemet är att pensionssystemet inte uppfyller sitt syfte om att ge ekonomisk trygghet på äldre dagar, det måste ses över och göras om.

Läs hela artikeln här