Krav framfördes till finansministern

Finansminister Magdalena Andersson lyssnade med förståelse men gav inga löften vid dagens möte med SPF Seniorerna.

  • Christina Rogestam träffade finansminister Magdalena Andersson

Seniorers ekonomi och boende stod i fokus då finansminister Magdalena Andersson träffade SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam och vice ordförande Rune Kjernald. Det skedde på dagens möte med regeringens pensionärskommitté. Ett antal aktuella krav togs upp vid mötet: lön och pension ska beskattas lika, reglerna för bostadstillägget behöver ändras, reavinstbeskattningen hindrar behövliga flyttkedjor, tandvården för äldre bör omfattas av ett högkostnadsskydd.

Finansministern uttryckte medvetenhet om behovet av att få fram fler lämpliga bostäder för äldre, och pekade på kommunernas ansvar för planering och byggande. Den högre skatten på pensioner vill Magdalena Andersson ta bort så snart det statsfinansiella läget så tillåter.