Ny rapport: ekonomiska konsekvenser av olika uttagstider för tjänstepensionen

När den allmänna pensionen sjunker i betydelse blir tjänstepensionen allt viktigare. Rapporten visar bl a femårigt uttag av tjänstepension kan leda till en minskning av disponibel inkomst på uppemot 40 procent vid 70 års ålder, och en förlust på mer än 150 000 kronor under pensionärsåren. Läs hela rapporten och ta del av SPF Seniorernas krav.

Sammanfattning av rapport:
Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt fler ut tjänstepensionen under ett par år istället för livet ut. Rapporten visar att livsvarigt uttag av tjänstepensionen leder i allmänhet till en högre disponibel inkomst under pensionärsåren och till mindre variation av inkomstnivån över tid. För en vanlig pensionär kan femårigt uttag av tjänstepension leda till en minskning av disponibel inkomst på uppemot 40 procent vid 70 års ålder, och en förlust på mer än 150 000 kronor under pensionärsåren. Även för de offentliga finanserna är det fördelaktigt ju längre tid som tjänstepensionen tas ut på eftersom inkomstskatten då blir högre och bostadstillägget lägre.
Det blir därför allt viktigare med god information om vilka ekonomiska konsekvenser valet av uttagstid av tjänstepensionen får. Utan sådan information kan tjänstepensionen omedvetet komma att tas ut på allt för kort tid. Det kan leda till en väldigt låg pension på äldre dagar – med få möjligheter att då förbättra sin inkomst.

Så tycker SPF Seniorerna:
• Individen ska själv kunna välja uttagstid men livsvarigt uttag bör göras till standard för förvalen på blanketter och de räkneexempel som medföljer bör belysa utfallen av olika uttagstider.
• Efter att tjänstepensionen har börjat betalats ut bör man få möjlighet att göra uppehåll i sin tjänstepensionsutbetalning samt kunna förändra den uttagstid som valts initialt.
• Det behövs betydligt bättre information från både staten och tjänstepensionsföretagen till blivande pensionärer om de ekonomiska konsekvenserna av olika uttagstider för tjänstepensionen samt om hur andra delar av pensionssystemet påverkar.
• Se över hela pensionssystemet, vi seniorer ska ha pensioner som det går att leva på.


Läs hela rapporten här

Artikel i SvD med förbundsordförande Christina Rogestams kommentarer:
http://www.svd.se/snabbt-uttag-av-tjanstepension-kan-kosta-150-000/om/pensionsknepen