SPF Seniorerna kommenterar: underfinansierat pensionssystem löses inte av tunn handlingsplan

Förbundsordförande Christina Rogestam om handlingsplanen för jämställda pensioner menar att ett underfinansierat pensionssystem löses inte av tunn handlingsplan, dessutom får inte förändringar av grundskyddet dra ut på tiden.

Förbundsordförande Christina Rogestam om handlingsplanen för jämställda pensioner:

- Det är bra att Pensionsgruppen gör en översyn av grundskyddet, dvs garantipension och bostadstillägg. Garantipensionens prisindexering gör på sikt att dess värde minskar. Det finns kraftiga marginaleffekter i systemet när det gäller garantipension och bostadstillägg, då dessa minskar när andra delar av pensionen höjs. Däremot är det viktigt att förändringar av grundskyddet inte drar ut på tiden – allt för många äldre har det tufft ekonomiskt och de behöver förstärkningar omgående, och ska inte behöva vänta i flera år på en förbättring.

- Men punkt 1 om grundskyddet är dessvärre den enda punkt i handlingsplanen som kommer att kunna ge någon effekt för delar av dagens pensionärer. Resten av handlingsplanen kommer att i bästa fall ha inverkan om cirka 20 år. Vi kan därför konstatera att handlingsplanen är tom på konkreta förslag. Pensionssystemet är underfinansierat och klarar inte av att betala ut rimliga pensioner, det gäller i allmänhet men i synnerhet för kvinnor.

- Den rapport - "Jämställda pensioner" - som ligger till grund för handlingsplanen visade med all tydlighet att det enda som kan förbättra pensionärernas ekonomi, särskilt kvinnors, är att det tillförs mer resurser till pensionssystemet. Ändå saknas sådana förslag i handlingsplanen, trots att cirka 15 miljarder i pensionsavgifter årligen går som skatt till statskassan. Det får också anses anmärkningsvärt att reformen av ett så stort system, som omfattar många människor, fortfarande inte har utvärderats i sin helhet eller att beslut tagits om att så bör ske.