Kommentar Skattebetalarnas rapport: "behövs kraftfulla åtgärder för pensionärers ekonomi"

Förbundsordförande Christina Rogestam kommenterar Skattebetalarnas rapport ”Pensionärerna halkar efter – en femtedel i förlorad köpkraft gentemot de yrkesaktiva 2006-2017”.

Förbundsordförande Christina Rogestam kommenterar:

- Det är mycket bekymrande att pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft gentemot löntagare. De senaste 11 åren har pensionernas värde i reala termer i det närmaste inte ändrats, medan lönerna ökat med 20 procent. Vi ser också att antalet äldre som lever under EU:s gräns för risk för fattigdom ökat i Sverige. Denna negativa utveckling kommer att fortsätta så länge som pensionssystemets brister inte rättas till. Det är positivt att det nu görs en översyn av grundskyddet i pensionssystemet men det betyder också att det tar till minst år 2019 innan det blir mer pengar i plånboken för de med sämst ekonomi.

- SPF Seniorerna anser att det behövs kraftfulla åtgärder för att förbättra seniorers ekonomi. På kort sikt handlar det om ordentliga skattesänkningar och ett förstärkt bostadstillägg som hänger med i bostadskostnadernas utveckling. Det är också hög tid för en total utvärdering av hela pensionssystemet – vi ska kunna leva på våra pensioner och de måste följa löneutvecklingen varje år.

- Trots en mindre skattesänkning förra året betalar runt 4 av 5 pensionärer fortfarande högre skatt än löntagare med samma inkomst. Regeringen har utlovat ytterligare skattesänkningar på pensionsinkomster men inga konkreta besked har kommit. Vi seniorer har tröttnat på vaga tidsutfästelser, den högre skatten på pension måste omgående avskaffas i sin helhet.

Skattebetalarnas rapport finns på denna länk:

http://www.mynewsdesk.com/se/skattebetalarna/pressreleases/pensionaererna-halkar-efter-1806001