Rogestam i Dagens Samhälle: pensionshöjningar inte mycket att jubla över

I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver förbundsordförande Christina Rogestam om de aviserade pensionsförändringar år 2016: inte mycket att jubla över utan istället en tydlig signal på att pensionssystemet inte levererar den ekonomiska trygghet som det var tänkt.

"En av principerna i pensionssystemet är att pensionerna ska följa inkomstutvecklingen i samhället. Men medan en hundralapp i lön år 2009 nästa år kommer att ha ökat till cirka 118 kronor har utvecklingen varit minst sagt mager för pensionärerna. Samma hundralapp för en inkomstpensionär kommer år 2016 att vara värd 102 kronor. För en garantipensionär är det 103 kronor. Under samma tid har dessutom hyror, livsmedelspriser och kommunala avgifter för hemtjänst och trygghetslarm höjts."

"Det måste därför till en ordentlig utvärdering av pensionssystemet. Både dagens och morgondagens pensionärer har rätt till pensioner som går att leva på och som följer med i inkomstutvecklingen"

Läs hela artikeln här