Boendeformen byggemenskaper ges möjlighet att söka startbidrag

Regeringen har fattat beslut om att det nästa år ska bli möjligt för byggemenskaper, i form av en ekonomisk förening, att söka startbidrag för ett flerbostadshusprojekt. Utredningen SOU 2015:85 – "Bostäder att bo kvar i" lanserade idén, med tanken att byggemenskaper skulle vara en bra form för byggande av seniorbostäder.

  • Det nya bidraget kommer att administreras av Boverket.

Boendeformen byggemenskaper, där människor planerar och bygger bostäder tillsammans, är i dag förhållandevis ovanlig.
– Genom stödet fyller vi två syften. Dels hjälper vi de byggemenskaper som redan är på gång att nå sitt mål att bygga nya hem tillsammans, dels ökar vi kunskapen om byggemenskaper hos samhällsaktörerna, säger bostadsminister Per Bolund.

SPF seniorerna är positiva till boendeformen, och SPF Seniorernas bostadskunnige Fredrik von Platen satt med som expert i utredningen. Vi vet att många seniorer, i stad och på landsbygd, har tankar på att gå ihop och förverkliga ett drömboende när villan och radhuset inte längre är den lämpligaste bostaden, säger Fredrik von Platen.

Bidraget kan uppgå till högst 400 000 kronor, och kan vara ovärderligt i ett bostadsprojekts startskede. Att ett startbelopp har erhållits från staten kommer att vara viktigt i förhandlingar med myndigheter och inte minst banker, menar Fredrik von Platen. Vi ser med stor förväntan fram hur de speciella föreskrifterna kommer att utformas av myndigheten. Förordningen kommer att publiceras i Svensk författningssamling (svenskforfattningssamling.se).