Remissvar om investeringsstöd för hyresbostäder

SPF Seniorerna skriver på eget initiativ ett remissvar på regeringens förslag om investeringsstöd för hyresbostäder

I remissvaret går bl a att läsa följande: "Flera undersökningar som gjorts, inte minst inom ramen för Boverkets stöd till tillgänglighetsinventeringar, visar att endast 20–25 procent av de befintliga bostäderna är så pass tillgängliga att äldre personer med rollatorer och andra förflyttningshjälpmedel kan ta sig ut och in till sin bostad utan hjälp av assisterande person. Eftersom lämpliga bostäder för seniorer är en bristvara i hela landet, ser därför SPF Seniorerna med tillfredsställelse på att det tilltänkta investeringsstödet förhoppningsvis även kan sökas av byggherrar som ämnar bygga lägenheter som kan vara attraktiva för äldre hushåll"

Hela remissvaret finns att läsa här