Konferenser och utbildningar 2021-2022

Ett omfattande program för 2021-2022 finns nu klart. Stor osäkerhet fortfarande om hur det kan genomföras.

2021

Datum            Aktivitet              Plats
27 januari       Förbundsstyrelse Teams
11 februari      DS Styrelsemöte Zoom

4 mars            DS Styrelsemöte Zoom    
15 mars          Förbundsstyrelse Teams
16 mars          Utbildn. Ansvariga distrikten Zoom
18 mars          RPR Teams

15 april           DS Styrelsemöte Zoom
April?              Sudieansvariga distriktet Zoom

4-5 maj           DO-konferens 
6 maj              Folkhälsoombud 
11 maj            Ordförandeträff Zoom
17-21 maj       Folkhälsovecka Föreningarna
Våren              Webb/Miriam Zoom
18 maj             DS Styrelsemöte Zoom
19 maj             Förbundsstyrelse 
20 maj             RPR Ev Gävle
27 maj             SPF Årsstämma Hälsingland 
27 maj             DS Styrelsemöte konstituerande.

14 september  Förbundsstyrelse 
16 september  DS Styrelsemöte 
21 september  Utbildning styrelser Bollnäs
28 september  Ordförandeträff Bollnäs

4-8 oktober      "Balansera mera" Hela riket
6-7 oktober       DO-konferens 
7 oktober          RPR Ev Gävle
21 oktober        Förbundsstyrelse 

11 november    Novemberkonferens Iggesund
18 november    RPR Ev Gävle
25 november    DS Styrelsemöte

1 december      Förbundsstyrelse 

2022

10 mars 2022   SPF Årsstämma Hälsingland