Pandemin

Nya rekommendationer till föreningar och distrikt. Anpassade rekommendationer.

Pandemin.
Från 12 januari 2022 gäller följande:
* Alla som kan arbeta hemifrån ska göra det.
* Krogar och restauranger med serveringstillstånd ska stänga senast klockan 23.00. Begränsning på högst 8 personer per sällskap införs.
* Ett allmänt råd om att vuxna ska begränsa antalet nära kontakter inomhus införs.
* Allmänna sammankomster och offentlig tillställningar, där införs maxtak på 50 personer om man inte har vaccinbevis. För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med vaccinbevis införs olika regler om avstånd.
* Huvudregeln för utbildning för vuxna är att vara på plats. Distansundervisning kan användas som verktyg för att glesa ut. Salstentor och liknande bör ges vid flera tillfällen för att undvika trängsel.
Nya åtgärder som kräver förordningar och därför kommer vidtas inom kort:
* Deltagartak på 500 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
* På mässor införs vaccinationsbevis om antalet deltagare överstiger 50 personer.
* Antalet personer vid privata sammankomster sänks från 50 till 20 sittande personer.
Dessa åtgärder förlängs:
* Avrådan från deltagande i olika typer av cuper och läger inomhus.
* Smittskyddsåtgärder inom långväga kollektivtrafik.
* Att använda munskydd när många reser.