Gympan

17/8 börja vi med gympan igen, som vanligt kl 10.30
Trivs på det sätt som känns bäst för dig, sitt eller stå.

19 januari drar vi igång gympan. Numera håller vi till i SPF hörnan i gamla biblioteket och f.d. syslöjden.
Väl mött 10.30

SOMMARUPPEHÅLL