Styrelsen 2024

Personbilden är ej tillgänglig.

Hans-Eric Berg

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Eva Östlin

Styrelsen ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Kristina Berg

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Margareta Björndahl

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Bertil Olsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Jan Eric Engberg

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Mats Björndahl

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Gun Engberg

Styrelsen sekreterare