Styrelsen 2022

Eva Wikman

Styrelsen ordförande

Margareta Björndahl

Styrelsen ledamot

Mats Björndahl

Styrelsen ledamot

Hans-Eric Berg

Styrelsen ledamot

Bertil Olsson

Styrelsen ledamot

Kristina Berg

Styrelsen ledamot,Styrelsen kassör

Jan Eric Engberg

Styrelsen ersättare

Gun Engberg

Styrelsen sekreterare,Styrelsen ledamot