Styrelsen 2019

Eva Wikman

Styrelsen ordförande

Göran Persson

Styrelsen sekreterare

Hans-Ove Lindberg

Styrelsen kassör

Margareta Björndahl

Styrelsen ledamot

Mats Björndahl

Styrelsen ledamot

Gun Engberg

Styrelsen ledamot

Jan Eric Engberg

Styrelsen ersättare

Bertil Olsson

Styrelsen ersättare

Eva Wikman

Styrelsen ordförande