Om Föreningen

Välkommen till Seniorerna Norrala

Föreningen bildades 1954

Föreningen vill ge pensionärer i Norrala möjlighet att under gemytliga former träffas på möten, studiecirklar, motionsaktiviteter, resor m.m.

Föreningen har till uppgift att främja SPF Seniorernas mål genom att • informera medlemmarna i frågor som berör dem • verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna • tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet, t ex i KPR •i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan generationerna.

Vi har för närvarande 117 medlemmar.

Välkommen som medlem DU också!