Våra försäkringar

Uppdaterades: 27 mars 2020

Ditt Försäkringsskydd

Våra försäkringar

Det finns bra försäkringar för våra medlemmar.

Som medlem i SPF Seniorerna har du möjlighet att teckna riktigt bra fösäkringar i Skandia. Prisbasbelopp år 2020 är 47300 kr.                                                          Försäkringsansvarig Evert Petersson tel.070 3360617

Mötesförsäkring:Vid olycksfall då du deltar i SPF-möte och vid resa till eller från möte eller deltar i annat arrangemang som anordnas av SPF-distrikt eller SPF-förening.                                                                                                                 Försäkringen gäller även vid oavlönad hjälp s.k. Väntjänst, förmedlad genom SPF-förening.

Livförsäkring:Inom 3 månader från att du har blivit medlem i SPF och om du då är mellan 60-70 år, kan du teckna en livförsäkring på 1 eller ett 0,5 prisbasbelopp.

Livförsäkring Grund     Till 85 år   0,5 pbb 82 kronor/månad                            Livförsäkring Tillägg 1  Till 85 år   0,5 pbb 82 kronor/månad

Livförsäkringen startar med ett (1) års karenstid.

Olycksfallsförsäkring:Som medlem i SPF kan du oavsett ålder teckna en olycksfallsförsäkring men försäkringsbeloppet är relaterat till ålder. 

Olycksfallsförsäkring Heltid Livsvarig 10 pbb 23 kronor/månad                       Olycksfallsförsäkring Heltid Livsvarig 15 pbb 27 kronor/månad                     Olycksfallsförsäkring Heltid Livsvarig 20 pbb 31 kronor/månad

Premierna gäller från 1 april 2020

Mycket viktigt att Du ser över Ditt försäkringsskydd                                                SPF;s försäkringar ger ett bra försäkringsskydd till rimliga kostnader.

Publicerades: 26 mars 2020 Uppdaterades: 27 mars 2020