Boule

Till sommaren startar vi upp boulen igen. Nya som gamla deltagare är välkomna. Dag och tid kommer senare.