Boule 2022

Till sommaren startar vi upp boulen igen.
Nya som gamla deltagare är välkomna.
Kom och prova på den 21 juli kl 11.00-15.00