9 nov

Anteckningar förts vid andra delen av månadsträff 9 november 2020 kl 14 Järvsö Folkets Hus
Ordförande Henry Fält hälsar välkommen till dagens träff. Det var inte så många som deltog i dag, men upplägget blev den samma som vid det föregående träff. Ca 30 medlemmar. Men oavsett hur många som kommer så är Ni alla välkomna.
Träffen idag börjar med att kören sjunger 4 sånger
Nidälven
Gässen flytta
Glöm inte bort dina vänner
Minns i november
Kort information från styrelsen
Marcus Evensson besökte träffen den 2 november och skulle vara med även idag, MEN han hade inte möjlighet att delta i dag, pga förberedelse inför kvällens kommunfullmäktige.
Gå gärna in på föregående anteckningar där Marcus Evensson säger och tycker 2 november.
Ekonomi: Kassör Britta Frosth redovisar hur läget är nu under oktober månad, allt finns för påseende hos kassören.
Medlemsantalet är under oktober 732 medlemmar
Friskvården är i full gång inom alla områden
Resa: 15 - 16 november ska vi ut på det blå havet med Cinderella "Jubileumskryssning"
7 och 14 december blir det "Julgröt" och med underhållning
9 december 2020 Julresa till Sundsvall
20 december ordnas det julbord på Ljusdals Golfrestaurang kl 17, buss från Järvsö och Ljusdal. Kostnad från Järvsö mat/buss 350 kr, Ljusdal mat/buss 300.
Två bussar med 20 personer i varje buss till Christina & Co där får ni möjlighet att prova kläder i lugn och ro.
Kom ihåg att anmäla er till alla aktiviteter!

Vid anteckningarna

Lillemor Sandberg