2 nov

Protokoll fört vid månadsträff 2 november 2020 kl 14 Järvsö Folkets Hus


Den första delen av månadsträffen den 2 november 2020 är genomförd. 50 medlemmar hade anmält intresse. Till dagens träff är Kommunalråd Marcus Evensson inbjuden samt Nadja Östlund Groop, reporter från Ljusdals Posten.
Dagens träff börjar med att kören sjunger 4 sånger, under ledning av Kåra Henrik, vi bjuds på

Nidälven
Gässen flytta
Glöm inte bort dina vänner
Minns i november

Marcus Evensson hälsas välkommen!

Vård- och omsorgsboendet på Östernäs har skapat oro för många. I oktober lämnade medlemmar in en protestlista från SPF Järvsö med ca 80 underskrifter, där man är emot byggande av demensboende på Östernäs. Marcus Evensson ville komma på månadsträff för att kunna svara på kritiken och frågor.

Marcus Evensson vände på frågan, och undrar vad är det som SPF Järvsö tycker är dåligt med ett nytt boende på Östernäs! En medlem som framförde att Gärdeåsen vore bättre alternativ och även Nore togs upp av andra medlemmar som en passande plats.

Marcus Evensson förklarar att det politiska beslutet om en projektering av Östernäs grundar sig i en förstudie som tagits fram av Vd Rickard Brännström och omsorgschef Ingrid Sundström. Gärdeåsen är inte lämplig, markstudier visar 5 meters höjdskillnad, politikerna har nu följt den förstudie som professionen tagit fram, och därefter tagit beslut.

Under mötet framfördes många kritiska röster. Bl a varför inte Nore fick vara med i processen, där sa man att området var för litet! Det största problemet är att inte pensionärsföreningarna har fått vara med i beslutsprocessen och säga vad man tycker.

Marcus Evensson säger att man tagit många olika politiska viljor i beaktning, den demokratiska processen säger att flest viljor vinner och därför planeras det ett bygga på Östernäs. Medlemmarna oroades över att de demenssjuka. Man fick en känsla av att, det som ska byggas är bostäder som verkar vara det viktigaste och att demensboendet kommer i andra hand.
Vad än pensionärerna tycker så har kommunledningen inte sett och hört vad man vill från pensionärsföreningarna.

Kort information från styrelsen

Ekonomin finns tillgänglig för påseende hos kassör Britta Frosth
Medlemsantalet under oktober är 732 medlemmar
KPR inget att meddela
Friskvård, fortsätter som tidigare, alla aktiviteter är i full gång
Svampplockning har det blivit vid två tillfällen
Vi har dragit igång en hjälpjour som ska ge de personer som inte har möjlighet att kunna ta sig själv till affären, att man bokar en dag för handling till Ljusdal eller Färila, tisdag eller torsdag och därmed blir skjutsad., återkommer om vilka tider som man kan boka.
Resor; 4 november 2020 åker vi till Gävle "Dragon Gate"
15 - 16 november ska vi ut på havet det blå med Cinderella "Jubileumskryssning"
9 december 2020 "Julresa" till Sundsvall, Birsta.
Sen ska det bli ett julbord på Ljusdals Golfrestaurang återkommer om dag

Dagen avslutas med fika och filmvisning.

Tack för en trevlig dag!

Vid anteckningarna

Lillemor Sandberg