2 mars

Rapport från månadsträff 2 mars 2020 kl 13 Järvsö Folkets Hus

Ordförande Henry Fält hälsar välkommen till dagens träff tillsammans med ca 100 medlemmar. Den här dagen blev inte som tidigare träffar, det kändes att det var mindre medlemmar idag, man undrade om det var på grund av vädret, men var gör det om hundra år, ingenting.

Kören inleder med att sjunga

Här är guda gott att vara

Hälsingevalsen

Linblomman

Styrelsen gör en kort information. Nya kassören Britta Frosth presenteras för medlemmarna och ordförande talar om att nya kassören håller på att sätta in sig i föreningen ekonomi.

Birgitta Helmersson meddelar att Söderhamns SPF kommer till Järvsö slutet på mars för att tävla i "Järnkoll". Hans Westelius har varit i kontakt med Ljusdals kommuns miljöstrategi Josefin Karlsson om hur vi ska bli bättre på miljötänket kan vara något för SPF Järvsö.

Kristina Olssosn, KPR berättar att den 21 mars 2020 kl 11.30 är har Järvsö Pride bjudit in riksdagsledamoten Barbro Westerholm, till föreläsning på Järvsöbaden, fri entré. 21-22 mars är det Pride helg i Järvsö. Ljusdals kommun vill uppdatera reglemente. KPR har lämnat över synpunkter, man inte är överens. Omsorgschef Ingrid Sundström pratade om det stora underskott som finns, inte vad man kan göra åt det.

Kicki Pettersson berättar att det finns aktivitet utlagd i foajén.

Hans-Åke Strömstedt påminner om att det blir en halkkörning den 18 mars kl 09.30 Fönebasen. Man börjar med fika och därefter lite trafikvett, finns fyra platser kvar, anmälan görs i foajén. Distriktet betalar kalaset.

Stig Persson önskar att trafikgruppen inom SPF borde göra ett besök på Trygghetsboendet så man får se gatusituation där.

Siv Steen resor ligger ute i foajén för påseende och anmälan. Tisdag den 24 mars kl 14 är det dags för bio "Min pappa Marianne"

Mats Fack informerar om 2 möten under mars månad.

2 mars kl 19 Järvsöbaden "Samrådsmöte ang hållbarhetsarbetet" Linnea van Wagen

16 mars kl 18 Järvsöbaden "Fördjupad översiktsplan över Öjeberget"

Nu har det blivit dags för kaffe och kluriga ord. Dagen avslutas med att Erik Hildingsson visar bilder som hans far Hilding Mickelsson har fotat, en filmvisning får vi se vid ett annat tillfälle pga att det inte gick att länka samman grejerna. Vi ser fram emot nästa träff med Erik Hildingsson och TACK för bildvisningen. Lotteri.

Tack för en trevlig dag!!

Lillemor Sandberg