13 jan

Rapport från månadsträff 13 januari 2020 kl 13 Järvsö Folkets Hus

Första månadsträffen för året, kom 140 medlemmar, fantastiskt. Här kommer det att bjudas på körsång, lotteri, styrelsens information, filmvisning och inte att förglömma kaffe o smörgås från köket.

Ordförande Henry Fält hälsar alla varmt välkomna till dagens program

Vi börjar med kören som kommer att sjunga Dan Andersson

Jag väntar vid min mila

Gunnar Wägman

Helgdagskväll i timmerkojan

Nu tar styrelsen över och berättar att

Ekonomin, är bra, föreningen har fått 5 nya medlemmar (758).

Friskvården är i full gång, se anslag vid ICA och Folkets Hus.

Studiecirklar är på gång.

Resor presenterades, närmast kommande träff är Reseträffen 26 januari Järvsö Folkets Hus. 28 mars kommer till Järvsö Folkets Hus "Hon och jag" presenterar Lill-Babs.

Dagens mat

Ni som vill ha matsällskap kan på Järvsö Folkan 9 februari kl 15 komma, vi startar upp med matträff, då vi alla kan spåna vidare. Pris kommer att bli max 70:-per gång.

Frågesport

Nu gäller det att slå på antennerna för att komma till ett bra resultat, men kom ihåg att det är bara en lek.

Filmvisning

Nu visar vi filmen från Backe "Ester och Gustaf på höjden".

Vid anteckningarna

Birgitta Helmersson/

Lillemor Sandberg