Cirklar och andra återkommande aktiviteter

Zumba  uppehåll       Birgitta Helmersson 070-6522377

Sittgympa uppehåll

Stickcafé uppehåll           

Älvkören startar igen måndag 13 sept 11:00 (Obs ny tid!)

Boule från den 29 juni tisdagar 10-12 o torsdagar 13-15