Månadsmöte februari-maj

Måndag 20 februari. ÅRSMÖTE. Ingen entré.

Professor emeritus Aners Wimo: Hur kan jag påverka min ålder?

Måndag 20 mars. Månadsmöte. Civilförsvaret i Hudiksvall.

Thomas Johnson, Samordnare inom det kommunala civilförsvaret.

Måndag 24 april. Månadsmöte. Idé: "Sjukhuslyftet fram till 2030".

Pågående byggnationer vid Hudiksvalls sjukhus: Torbjörn Henriksson.

Måndag 22 maj. Månadsmöte - Våravslutning. Musikcafé. Kvinntett.