Styrelsekalender

Styrelsemöten 2023

   

    

  • Om inget annat anges, hålles styrelsemöten kl 13.30 i SPF lokalen.
  • Måndag 7 augusti.
  • Måndag 11 september.