Historik

60-årsdagen är en dag att minnas för framtiden. För tio år sedan skrevs en historik
som får visa hur föreningen samlas och trivs tillsammans.

Föne SPF-förening bildades den 10 juni 1956.
Utdrag ur det första protokollet berättar att Erik Granfeldt valdes till föreningens första ordförande.
Mycket har förändrats under dessa drygt 50 år men andemeningen är densamma, nämligen möjligheten att kunna påverka vår tid som pensionärer
Ett exempel ur kassaboken vittnar om den förändrade prisnivån.
År 1956 kostade till exempel ett frimärke 20 öre mot dagens 6 kronor.

Föreningens medlemmar har anordnat många bussresor under årens lopp men även kortare utflykter till fäbodar och andra intressanta platser.

Lagom till 50-års dagen skrevs dessa verser av Karin Olsson.

När kroppen känns sur och ilsken,
och sinnet och minnet har brist.
Kom ihåg att i SPF-gänget
kan livet aldrig bli trist.

Vi gläds åt att ha kamrater
och vi minns vad den vise sagt,
Ensam förmår du intet,
men tillsammans så blir vi en makt.

Föreningens verksamhetsberättelse för 2009.
Föreningen har under året bestått av 37 medlemmar som hållit fem protokollförda möten förutom årsmötet.
En medlem har avlidit, Ordförande plus en medlem har representerat föreningen i samrådsgruppen och på distriktets möten.
Två medlemmar från föreningen deltog i festligheterna vid Glesbygdens 30-års-jubileum.
Föreningen var värd för samrådsgruppens möte i augusti, Vandringar har genomförts varje torsdag under våren och hösten.

En uppskattad resa till Torsåker genomfördes den 23 juni.
Vid den utbildningsdag som distriktet anordnade deltog ordförande och sekreterare.
Två utflykter har gjorts, en till Rävsvenstjärn och en till Karlstrand.

SPF-dagen hölls på Färilafolkan tillsammans med Kårböle SPF och Glesbygdens SPF.
Kolbulleafton firades i tältet i Ygsbo och surströmmingsfesten i Holmens bygdegård.
Julgröt och julklappsbytet skedde på Föne Bygdegård.