Bingo

Bingospel fortsätter i Slottesalen, Hotellgat. 58, Ljusdal.
Start tisdagen den 7 september kl 18.00.
Fortsätningsvis tisdagar jämna veckor
Välkomna