Här är årsprogrammet för 2023

SPF Färila
Månadsträff Våffelfest 28 mars kl. 13.00 Färila Hembygdsgård Maria Molin ger info
om hur vi tränar upp balansen m.m. Anmälan. senast 23 mars till Anette tel.
0730 94 66 65 i samarbete med SV Vuxenskolan Pris 60 Kr.
Välkomna styrelsen