Här är årsprogrammet för 2022

Månadsträff den 25 januari -22 inställd på grund av rådande pandemi