Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Dellenbygden 2019
Styrelsen har bestått av:
Ordförande Åke Löfstrand
Kassör/medlemsreg Kjell Svensson
Sekreterare Kerstin Willén
Vice ordförande Gunilla Paulsson
Vice sekreterare Tord Larsson
Ersättare Karin Holm
Ersättare Monica Forslin
Ersättare Margareta Olskims

Månadsträffar
Föreningen har under året haft 8 månadsträffar. Sex av träffarna har haft olika föredragshållare. Bland annat så har Anneli Eriksson informerat om värdegrundsgarantier för äldrevården. Gunilla Kindstrand har berättat om mediavärldens förändring och näthat. Hasse Persson berättade om sitt liv och om programmet Sök och finn. Erik Wiger har berättat om Olle Möller som har dömts för mord. Kjell Grönberg berättade om Sven Elofsson som var sekreterare hos Vasa-kungarna. Representanter för byalagen berättade om sin verksamhet.
Vi har haft en surströmmingsfest med musikunderhållning, där Henrik Zacco och Matilda Sevelin spelade, och julgröt med musikunderhållning av Tre och nån samt den nybildade kören.

Styrelsemöten och årsmöte
Vi har haft fem styrelsemöten under verksamhetsåret.
Årsmöte hölls 11/2.

Möte för nya medlemmar
Den 18 mars hade styrelsen möte för nytillkomna medlemmar. Medlemmarna fick information om föreningen och våra olika aktiviteter. Träffen avslutades med att vi bjöd på kaffe med semla

Representation
Föreningen har varit representerad vid distriktets årsmöte den 14 mars i Färila. Fem personer deltog på konferens i Iggesund.
Möten har ägt rum med kommunala pensionärsrådet, KPR.
Föreningen har deltagit i Livsloppet, som anordnas av kyrkan och föreningar. Livsloppet är en tipspromenad med ett antal frågor från de olika föreningarna och det hela avslutas med kaffe och våfflor samt prisutdelning.
Föreningen har varit med på Folkets hus när de olika föreningarna presenterade sig.

Konferenser/Utbildning
Utbildning för ordföraren och sekreteraren på Folkhögskolan i Bollnäs.

Musikkaféer
Vi har haft två musikkaféer på Bygdegården i Delsbo den 23 mars med underhållning av Ömsom och den 19 oktober med underhållning av Six Voices från Ljusdal och Hudiksvall.

Studiebesök
Vi har varit på studiebesök till Dellenmejeriet, Dellenbygdens kross och Delsbo Timmerhus 10 juni. Den 12 augusti gjordes ett studiebesök hos Herman Jonsson i Bänbro. Alla studiebesöken har varit mycket uppskattade.

Cirklar
Följande cirklar pågick under året eller delar av året: Canasta, släktforskning, sångcirkel, bokcirkel samt matlagning för herrar.

Årets 8o-åringar
Alla medlemmar som under året fyllt eller skulle fylla 80 år bjöds på surströmmingsfest.

Resor
Sparesa till Pärnu der 20-29 januari. Sedan var det två reseträffar; 17-19 februari till Tallinn, 12-13 till Åland. 26-28 april
Kryssning till Helsingfors och musikalen Chess,
7 juni Tulpaner och whiskey i Ådalen.
4-9 augusti Resa till Zakopane med Beata

Danser
Danser har ägt rum varannan vecka. Det var varit i Bygdegården under vintern och i paviljongen under sommaren. Danserna har givit ett ekonomiskt tillskott till föreningen.

Motion/Friskvård
Gymnastik och styrketräning har skett på torsdagar på Träningsverket.
Sittgymnastik på Edshammar
Vattengymnastik på badhuset måndagar.
Boule har spelats varje vecka. Delsbo deltog i distriktsmästerskapet.
Gösta Blank har även i år gjort en mycket uppskattad fotoorientering där det gällde att hitta platser utifrån ert foto. Prisutdelning skedde på månadsträffen i maj.

Trafik
Sven Rudolphi och Gösta Blank har informerat om borttagande av övergångsställen i Delsbo, halkskydd, reflexer, m m

Ekonomi och medlemsantal
Medlemsantalet var vid årets slut 401 medlemmar. Antalet avlidna sedan föregående årsmöte var 9 medlemmar.
Ekonomin för föreningen är god, mycket tack vare danserna.

Delsbo 30 januari 2020

Åke Löfstrand Kjell Svensson Kerstin Willén Gunilla Paulsson Tord Larsson
ordförande kassör sekreterare Vice ordförande vice sekreterare

 

                                            ----------------

 

Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Dellenbygden 2018

Styrelsen har bestått av: Ordförande Åke Löfstrand

Kassör Harald Gustavsson

Sekreterare Gunilla Westman

Vice kassör/Medlemsreg Kjell Svensson

Vice sekreterare Tord Larsson

Vice ordförande/ers Monica Forslin

Ersättare Karin Holm

Ersättare Gunilla Paulsson

Styrelsemöten och månadsträffar

Föreningen har under året haft 8 månadsträffar med varierande innehåll. My Fransson och Cathrin Persson har informerat om vad Studieförbundet Vuxenskolan har att erbjuda. Anna-Karin Sjölund, köksansvarig kock på Edshammar och Jonas Dellenhag, kock, har informerat om äldres kosthållning. Iréne Sving Olsson, som arbetat på minnesmottagningen i Ljusdal har pratat om demens, som kan drabba vem som helst, men främst äldre personer. Torbjörn Hallberg, säkerhetssamordnare på räddningstjänsten för Hudiksvall/Nordanstig har informerat om kommunens krishantering. Surströmmingsfest med underhållning av Ingela Söderlund. Stadsarkitekt Christina Englund, som för närvarande arbetar med planeringen av Kattvikskajen och ostkustbanan, berättade om de Lis-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära områden) som för närvarande finns i Dellenbygden. F d kyrkoherden Bengt Wiklund har berättat om delar av sina "prästationer" under sina 55 år som präst. Året avslutades som vanligt med julgröt. Kören Sångglädje underhöll med några älskade julsånger kompade av Stefan Ström, gitarr och Bosse Englund, dragspel. Det blev även sång av tre duktiga tjejer.

Styrelsen har sammanträtt 4 gånger under året och årsmöte hölls den 12 februari.

Möte för nya medlemmar

Den 13 mars hade styrelsen möte för nytillkomna medlemmar. 10 medlemmar kom till träffen och fick information om föreningen och våra olika aktiviteter. Träffen avslutades med att vi bjöd på kaffe med semla.

Representation

Föreningen har varit representerad vid distriktets årsmöte den 15 mars i Alfta, möten med Kommunala pensionärsrådet, KPR. Föreningen har deltagit i Livsloppet, som anordnas av kyrkan och föreningar. Livsloppet är en tipspromenad med ett antal frågor från de olika föreningarna och det hela avslutas med kaffe och våfflor samt prisutdelning.

Konferenser/Utbildning

Utbildning för representanter i Kommunala pensionärsråd på Folkhögskolan i Bollnäs den 27 april.

Ordförandekonferens på Folkhögskolan i Bollnäs den 15 maj.

Valkonferens på CFL i Söderhamn den 24 maj.

Konferens med tema: Pensioner, bostadstillägg m m på Folkets Hus i Iggesund den

14 november.

Musikcaféer

Den 24 mars hade vi ett musikcafé på Bygdegården i Delsbo med underhållning av

Pelle Nyberg och Nicke Sjöndin samt den 20 oktober med underhållning av Emma och Anna Svensson från Ljusdal.

Aktivitetsdag

Den 4 juni gjordes ett uppskattat studiebesök hos Herman Jonsson i Bänbro.

Cirklar

Följande cirklar pågick under året eller delar av året: Canasta, konsthistoria, vardagsjuridik, släktforskning samt matlagning för herrar.

Årets 8o-åringar

Alla medlemmar som under året fyllt eller skulle fylla 80 år bjöds på surströmmingsfest.

Resor

Årets första resa gick till Pärnu den 21-29 januari. Sedan var det två reseträffar; den första till Riga den 11-13 februari och den andra till Åland den 26-27 mars. Den 3-8 juni var det resa till Amalfikusten i Italien. Den 2 augusti var det en dagtur till flygmuséet i Söderhamn och gammelgården Ol-Anders med besök på emigrantmuséet. 21-22 augusti var det kryssning "Hela Hälsingland dansar". 25-26 november var det en resa med besök på Hallwylska palatset i Stockholm med åtföljande julbordskryssning. Den 16 december var det shoppingresa till Birsta i Sundsvall och därefter julkonsert med Kjell Lönnå och körer.

Danser

Motionsdanserna har Hilja Lodén och Sven-Erik Snygg ansvarat för. På vinterhalvåret sker danserna inne på Bygdegården och under sommaren i paviljongen. Danserna har även i år gett ett ekonomiskt tillskott till föreningen.

Motion/Friskvård

Under året har det varit boulespel 2 gånger i veckan. Dellenbygden vann DM i boule och har därmed fått ytterligare en inteckning i vandringspriset. Gymnastik och styrketräning har skett på torsdagar i Träningsverkets lokaler. Sittgymnastik på Edshammar. Vattengymnastik på badhuset måndagar. PRO Delsbo/Norrbo står för detta arrangemang.

Gösta Blank hade även i år gjort en väldigt uppskattad tävling där det gällde att hitta platser utifrån ett foto. Prisutdelning skedde på månadsträffen i maj.

Trafik

Sven Rudolphi har informerat om borttagande av övergångsställen i Delsbo, halkskydd, reflexer, laddningsstolpe för elbilar m m.

Ekonomi och medlemsantal

Medlemsantalet var vid årets slut 382 medlemmar. Antalet avlidna sedan föregående årsmöte var 8 medlemmar.

Ekonomin för föreningen är god, mycket tack vare danserna.

Delsbo 14 januari 2019

 

Åke Löfstrand                Harald Gustavsson                   Gunilla Westman

Ordförande                            Kassör                                  Sekreterare

 

Monica Forslin                  Kjell Svensson                          Tord Larsson

Vice ordförande                    Vice kassör                        Vice sekreterare

                                                  --------------

Verksamhetsberättelse för SPF Seniorerna Dellenbygden 2017

Styrelsen har bestått av:

Ordförande Åke Löfstrand

Kassör Harald Gustavsson

Sekreterare Gunilla Westman

Vice kassör Helge Björk

Vice sekreterare Tord Larsson

Vice ordförande/ers Monica Forslin

Ersättare Karin Holm

Ersättare Gunilla Paulsson

 

Styrelsemöten och månadsträffar

Föreningen har under året haft 8 månadsträffar med varierande innehåll. Per Iversen informerade om KIVO-projektet (Kvalitetssäkrad vård och omsorg), Gösta Blank gav historik om brandväsendet i Delsbo, Yvonne Lindfors informerade om kommunens färdtjänstregler, uppskattat besök av HT:s ledarskribent Patrik Oksanen, Erik Wiger visade gamla idrottsfilmer/bilder med historier om idrottsmän, Malin Lindberg informerade om brandskydd, surströmmingsfest och julgröt med musikunderhållning och frågesporter.

Styrelsen har sammanträtt 4 gånger under året och årsmöte hölls den 13 februari.

Den 27 mars hade styrelsen möte för nytillkomna medlemmar. 17 medlemmar kom till träffen och fick information om föreningen och våra olika aktiviteter. Träffen avslutades med att vi bjöd på kaffe med semla.

Representation

Föreningen har varit representerad vid distriktets årsstämma den 23 mars i Järvsö, distriktets höstmöte den 7 september i Iggesund, möten med Kommunala pensionärsrådet, KPR. Föreningen har deltagit i Livsloppet, som anordnas av kyrkan och föreningar. Livsloppet är en tipspromenad med ett antal frågor från de olika föreningarna och det hela avslutas med kaffe och våfflor samt prisutdelning.

Konferenser/Utbildning

Styrelseutbildning den 8 april.

Ordförandekonferens den 18 september.

Inspirationsträff för studieansvariga den 20 september.

Fortbildning i Miriam och Eventverktyget den 8 november.

Musikcaféer

Den 21 oktober hade vi ett musikcafé på Bygdegården i Delsbo med underhållning av

Ingvar Bergkvist, Stefan Ström och Bengt Nordh.

Aktivitetsdag

Den 7 juni gjordes ett studiebesök på plantskolan i Friggesund.

Cirklar

Följande cirklar pågick under året eller delar av året: Historia, canasta, konsthistoria samt släktforskning.

Årets 8o-åringar

Alla medlemmar som under året fyllt eller skulle fylla 80 år bjöds på surströmmingsfest.

Resor

Årets första resa den 29 januari gick till Pärnu, en 10-dagars spa-resa. Sedan var det en reseträff till Åland med Lönns Buss den 20-21 mars. Den 21 juli gjorde vi en resa till Fluren med avslutning i Harsa med pärgröt och fläsk med underhållning. Under året gjordes två intressanta och härliga resor till Krakow i Polen; den 11-15 augusti och den 2-7 november. Avslutningsvis gjordes en resa den 26-27 november till Stockholm med besök på Stockholms slott och julmarknaden i Gamla stan och därefter äntrades Cinderella för en julbordskryssning till Åland.

Danser

Motionsdanserna har Hilja Lodén och Sven-Erik Snygg ansvarat för. På vinterhalvåret sker danserna inne på bygdegården och under sommaren i paviljongen. Danserna har även i år gett ett ekonomiskt tillskott till föreningen.

Motion/Friskvård

Under året har det varit boulespel 2 gånger i veckan. Gymnastik och styrketräning har skett på torsdagar i Träningsverkets lokaler. Sittgymnastik på Edshammar. Vatten-gymnastik på badhuset måndagar. PRO Delsbo/Norrbo står för detta arrangemang.

Gösta Blank hade även i år gjort en väldigt uppskattad tävling där det gällde att hitta igen platser utifrån ett foto. Prisutdelning skedde på månadsträffen i maj.

Trafik

Sven Rudolphi har informerat om borttagande av övergångsställen i Delsbo, halkskydd, reflexer m m.

Ekonomi och medlemsantal

Medlemsantalet var vid årets slut 366 medlemmar. Antalet avlidna sedan föregående årsmöte var 8 medlemmar.

Ekonomin för föreningen är god, mycket tack vare danserna.

Delsbo 15 januari 2018

 

Åke Löfstrand                  Harald Gustavsson                   Gunilla Westman

Ordförande                      Kassör                                       Sekreterare

 

Monica Forslin                Helge Björk                               Tord Larsson

Vice ordförande              Vice kassör                               Vice sekreterare