Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till SPF Seniorerna i Dellenbygdens årsmöte den 3 feb 2020

Plats: Delsbo Bygdegård kl. 17.00

Ordförande: Åke Löfstrand

Sekreterare: Kerstin Willén

Pressreferent: Ordf. och Sekr.

Justerare:

Kostnadsersättningar:

12000 kr att fördela inom styrelsen
200 kr vardera till revisorerna
1500 kr per ansvarig för motionsdanserna
100 kr per kväll för biljettförsäljare
1000 kr till hemsidesansvarig
500 kr till trafikansvarig
500 kr till motionsansvarig
500 kr till körledare
1000 kr till reseansvarig
4000 till festkommittén
500 kr till studieansvarig
500 kr till hörselombud
100 kr vardera till lotteriansvariga
100 kr till valberedare och 100 kr extra till sammankallande

Reseersättning enligt skatteverkets bestämmelser, f.n. 18,50 kr/mil.

Antal medlemmar i styrelsen 5 st och ersättare 3 st

Ordförande: Åke Löfstrand omval 1 år

Styrelseledamöter: Kjell Svensson omval 2 år
Margaretha Olskims nyval 2 år
Gunilla Paulsson kvarstår 1 år
KerstinWillén kvarstår 1 år

Ersättare: Karin Holm omval 2 år
Monica Forslin kvarstår 1 år
Bia Larsson nyval 2 år

Revisorer: Olle Jonsson Näset omval 1 år
Ulla Olsson omval 1 år

Ersättare: Sten Bergman omval 1 år
Torbjörn Eriksson omval 1 år

Val av ombud till distriktsstämma: Åke Löfstrand omval
Kjell Svensson omval
Kerstin Willén omval
Gunilla Paulsson omval
Margaretha Olskims nyval
Ersättare: Monica Forslin omval

Trafikombud: Bengt Tobiesson nyval

Val - kommunala pensionärsrådet: Gunilla Westman omval
Ersättare: ?

Studieansvarig: Johnny Forslin omval
Ersättare: Monica Forslin omval

Fanbärare: utses vid behov

Motionsombud, friskvårdsansvarig: Gösta Blank omval

Hörselombud: Gösta Blank omval

Ansvarig för boule: Nils-Olov Lundgren omval

Reseansvarig: Karin Holm omval

Festkommitté: Marianne Andersson omval
Ingrid Jonsson omval
Bodil Larsson omval
Aina Andersson omval

Ansvariga för motionsdanserna +
musik, lokal och annonsering: Sven-Erik Snygg omval
Hilja Lodén omval

Val av biljettförsäljare: Ansvarig Elsa Persson omval
Sven-Erik Snygg omval
Karin Holm omval
Eva Frisk omval

Lotteransvariga: Elisabeth Djerf omval
Märta Djeerf omval

Hemsidesansvarig: Erik Persson omval
Ersättare: Johnny Forslin omval
Valberedare: Gösta Blank – sammankallande kvarstår1 år
Johnny Forslin kvarstår 2 år
Marianne Fritz nyval 3 år

Årsavgift för 2021: oförändrad 230 kronor