Årsmöte

 

 

PROTOKOLL

fört vid SPF Seniorerna Dellenbygdens styrelsemöte den 11 januari 2021 på Bygdegården kl 18:00-19:00

Närvarande: Åke Löfstrand, ordförande
Kerstin Willén, sekreterare
Kjell Svensson, kassör/medlemsregisteransvarig
Margareta Olskims, ordinarie
Gunilla Paulsson, vice ordförande
Karin Holm, ersättare

§ 108 Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 109 Val av justerare
Karin Holm valdes till att justera dagens protokoll.

§ 110 Ekonomin
Ekonomin är fortfarande god.

Styrelsen beslöt att 300 000 kronor får sättas in på ett konto hos ett kreditinstitut med f.n.1,3 % ränta. Full insättningsgaranti skall finnas. Pengarna får vara låsta i ett år.

§ 111 Restriktioner angående coronasmittan
På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för folk i
riskgrupper så måste många evenemang ställas in eftersom vi inte kan uppfylla kraven för riskgrupper.

§ 112 Årsmöte
Årsmötet skjuts på framtiden tills vi kan ha årsmöte utomhus eller restriktionerna upphör. Ev kan ett årsmöte genomföras på våren.

§ 113 Arvoden
Inga arvoden utbetalas för fjolåret eftersom verksamheten legat på sparlåga större delen av verksamhetsåret. För den som inte kan acceptera detta så utgår arvode enligt årsmötets beslut.

§ 114 Avsäga sig styrelseuppdrag
Ingen avsäger sig styrelseuppdrag, tag i så fall kontakt med valberedningen.

§ 115 Aktiviteter
Vi har haft tre aktiviteter utomhus under våren och sommaren, fika och musik på torget 4/5, tipspromenad 1/6 och 14/9.

§ 116 Resor
En resa har genomförts till Åland med Cinderella 15-16 november.

§ 117 Träff med nya medlemmar
Träffen med nya medlemmar måste skjutas upp tills den kan hållas utomhus eller tills coronarestriktionerna lyfts.

§ 118 Tipspromenad och objektpromenad
Gösta Blank har ordnat en tipspromenad på Knutslundaområdet. Han har också ordnat en fotoorientering. För att de här aktiviteterna skall kunna äga rum bör Lantbruksmuséet öppnas efter vintern så att vatten finns tillgängligt. Aktiviteterna bör kunna utföras i vår eller sommar.

§ 119 Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum 1/3 2021 klockan 18 på
Bygdegården.

§ 107 Avslutning
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Åke Löfstrand Kerstin Willén
ordförande Sekreterare

Justeras

Karin Holm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ----------------------------

 

 

 


I