ÅRSMÖTET GENOMFÖRDES DEN 13 FEBRUARI 2019 KL. 13.00

Årsmötet 2019 den 13 februari i Församlingshemmet Bollnäs, samlade många medlemmar, till en trevlig eftermiddag.

  • Foto: Gunnel Wallgren