2020

KALLESE
Härmed kallas Du som medlem till Årsmöte med SPF Seniorerna Bollnäs Onsdagen den 12 februari kl. 13.00 i Församlingshemmet Bollnäs. Här nedan kan Du läsa handlingarna till årsmötet!