SKANDIA försäkringar

Nya premier hos Skandia För perioden 210401-220331 gäller följande månadspremier för förbundets gruppförsäkring hos Skandia: Prisbasbeloppet, pbb, är för 2022 48 300 kr. Livförsäkring livsvarig 0,5 pbb: 113 kr Livförsäkring livsvarig 1,0 pbb: 226 kr Livförsäkring slutålder 85 år 0,5 pbb: 83 kr Livförsäkring slutålder 85 år 1,0 pbb: 166 kr Olycksfall 10 pbb: 23 kr Olycksfall 15 pbb: 27 kr Olycksfall 20 pbb: 31 kr Olycksfallsförsäkringen omfattar i grunderbjudandet 10 pbb. Den medlem som vill höja detta till 15 eller 20 pbb tar själv kontakt med Skandia om detta. Informationsbladet som kan delas ut till nya medlemmar kan precis som tidigare beställas kostnadsfritt direkt från Skandias tryckeri på mailadressen skandia@strd.se