Referat årsmöte 2022

Referat från SPF Seniorernas årsmöte den 6 april av Anders Bergsten sekreterare vid årsmötet.

  • Foto: Anders Bergsten

SPF Seniorernas årsmöte i Bollnäs
 
I onsdags kunde SPF Seniorernas ordförande Maud Kvarnäng hälsa ett 60-tal medlemmar välkomna till årsmötet 2022 på Församlingshemmet i Bollnäs. Årsmötet inleddes med underhållning av syskonen Alma Lindberg, sång, och Axel Göthlund, gitarr, båda verksamma vid Kulturskolan i Bollnäs, som framförde ett antal kända Beatles-låtar men även Håkan Hellströms låt ”För sent för Edelweiss”.
 
Därefter genomfördes en parentation över under året nio bortgångna medlemmar. Årsmötet beslutade att välja Christina Wall till mötesordförande och Anders Bergsten till mötessekreterare. Årsredovisningen föredrogs av Anders Bergsten. Ingrid Hammarberg framförde ett tack till styrelsen för initiativet att regelbundet publicera hälsningar från styrelsen på hemsidan.
 
Resultatrapport och balansrapport föredrogs av Maud Kvarnäng. Årets resultat överförs till 2022 års räkenskaper. Revisorernas berättelse föredrogs av Sten Bertram. Redovisningarna lades med godkännande till handlingarna och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
 
Årsmötet beslutade, efter förslag från Maud Kvarnäng, att entréavgiften vid medlemsträffarna ska höjas från 80 kr till 100 kr. Anders Bergsten informerade om att kongressen beslutat om nya stadgar gällande förbund, distrikt och föreningar, vilka gäller fr o m 1 januari 2022. Årsmötet beslutade därefter att fastställa budgetförslag och förslag till verksamhetsplan.
 
Därefter vidtog valen till ny styrelse. Maud Kvarnäng omvaldes till ordförande för ytterligare ett år. Styrelseledamöterna Peter Nyman, Karin Skogh och Birgit Norén omvaldes på två år och Marianne Qvarnström invaldes som ny ledamot i styrelsen på två år. Ledamöterna Anders Bergsten och Christina Nyberg kvarstår på ett år. Efter valet av styrelse följde val av valberedning och revisorer.
 
Ordförande Maud Kvarnäng avtackade avgående styrelseledamoten Ewa Strandberg med present och blommor. Ewa har under sina år i styrelsen varit såväl ledamot som ordförande och vice ordförande. Ordförande Maud tackade även avgående ekonomihandläggare Gunnel Wallgren, samt mötesordförande Christina Wall och sekreterare Anders Bergsten med blommor.
 
Efter årsmötesförhandlingarna serverades smörgåsar, dryck, kaffe och kaka. Mötesordförande Christina Wall överlämnade ordförandeklubban till Maud Kvarnäng, som tackade närvarande medlemmar för visat intresse och förklarade årsmötet 2022 avslutat.