Medlemsträff 24.5

Välkomna till medlemsträff onsdagen 24 maj kl. 13.00 på Kämpens.

SPF Seniorerna Bollnäs
Välkomna till medlemsträff onsdagen 24 maj kl. 13.00 på Kämpens.
Program: Information från kommunens Anhörigstöd. Leif Eriksson berättar om Återtåget, som handlar om bandyhallens historia.
Servering, lotteri m.m.
Anmälan till Birgit tfn. 070-299 88 33.
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Välkomna!
Styrelsen