Årsmötes reportage

Anders Bergsten föreningens sekreterare har skrivit ett reportage från årsmötet. Det har varit insänt till Ljusnan.

”Nystart” för SPF Seniorerna i Bollnäs

SPF Seniorernas årsmöte i Bollnäs förra onsdagen var välbesökt. Cirka 70 medlemmar hade bänkat sig på Hotell Scandic när ordförande Maud Kvarnäng hälsade alla välkomna till den första ”fysiska” träffen på snart 18 månader. Årsmötet innebar även en slags nystart för verksamheten som nu kommer igång på allvar efter det långa pandemiuppehållet.

Årsmötet inleddes med underhållning av violinisten Karin Hedlund som framförde både några kända folklåtar som Äppelbo Gånglåt, Trollens Brudmarsch och Hårgalåten, men även en del mindre välkända folkmusikstycken. Därefter vidtog parentation över under året åtta bortgångna medlemmar.

Christina Wall valdes till mötesordförande och Anders Bergsten till mötessekreterare. Årsredovisningen föredrogs av Anders Bergsten. Pandemin och alla restriktioner medförde att antalet aktiviteter kraftigt begränsats under 2020. Föreningens målsättning har dock hela tiden varit att ”ställa om” i stället för att ”ställa in”. Exempelvis har medlemsträffar inomhus på Kämpens ersatts av aktiviteter i det fria när vädret har tillåtit och styrelsemötena har anordnats digitalt.

Resultatrapport och balansrapport redovisades av kassör Karin Skogh. Revisorernas berättelse föredrogs av Uno Wall. Redovisningarna lades med godkännande till handlingarna och därefter beslutade årsmötet enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Budgetförslag, verksamhetsplan och årsavgift för kommande år klubbades.

Därefter vidtog de viktiga personvalen till styrelse m m. Årsmötet beslutade att omvälja Maud Kvarnäng till ordförande på ytterligare ett år. Styrelseledamöterna Peter Nyman, Karin Skogh, Birgit Norén och Ewa Strandberg omvaldes på ett år. Anders Bergsten och nya styrelseledamoten Christina Nyberg valdes på två år. Sten Bertram och Uno Wall utsågs till revisorer med Hans Ferm som ersättare. Ledamöter i valberedningen blev Deisy Andersson (nyval), Karin Sjögren, sammankallande, och Marita Magnusson.

nga motioner fanns att behandla. Anders Bergsten berättade att han nyss hemkommit från SPF Seniorernas kongress på Aronsborg i Bålsta, där nya stadgar antogs och många motioner behandlades. Yngve Lindgren hälsade intresserade välkomna att spela boule på Långnäs tisdagar kl 10:00. SPF Seniorernas i Hälsingland distriktsmästerskap anordnas också på Långnäs 14 september.

Ordförande Maud Kvarnäng avtackade avgående styrelseledamoten Ulla Edholm och avgående ledamoten i valberedningen Ingrid Hammarberg samt mötesordförande Christina Wall och sekreterare Anders Bergsten med blommor. Till sist tackade Maud Kvarnäng närvarande medlemmar för visat intresse och förklarade årsmötet 2021 avslutat och inbjöd till kaffebordet med smörgås och kaka.

 Anders Bergsten